Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα (102Υ)GERASIMOS PANAS
Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία I (DMC166)Αμπελιώτης Δημήτρης
Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία ΙΙ (DMC149)Dimitris Ampeliotis / Spyros Polykalas
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (103Υ)GERASIMOS PANAS
Αρχές Επικοινωνίας (101Y)KONSTANTINOS PETRAKIS
Αρχές Μάρκετινγκ (203Υ)ANARGYROS KOYMPARELIS
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (DMC110)Γραμματεία Τμήματος
Δημόσιες Σχέσεις (302Υ)PANAS GERASIMOS
Διαδικτυακή Δημοσιογραφία (405Y)ANASTASIA KATSAOUNIDOU
Διαδικτυακή Διαφήμιση και Συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης (E501)AGISILAOS KONIDARIS
Διαδίκτυο και Ψηφιακά Μέσα ΤΕ (Εργαστήριο) (106Y)Σταματελάτος Γεράσιμος / Αντωνόπουλος Νίκος
Διαδίκτυο και Ψηφιακά Μέσα ΤΕ (ΘΕΩΡΙΑ) (DMC164)Αντωνόπουλος Νίκος
Δίκτυα Υπολογιστών και Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εργαστήριο) (DMC159)SPYRIDON POLYKALAS
Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες (DMC102)SPYROS POLYKALAS
Διοίκηση Έργων (Ε) (DMC173)GERASIMOS PANAS
Διοίκηση Έργων (Θ) (DMC172)AGGELIKI SGORA
Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Ε) (DMC156)AGISILAOS KONIDARIS/STELLATOU OURANIA
Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (202Y)EVAGELOS LABROU
Εισαγωγή στη Διαφήμιση  (301Υ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (DMC118)Κώστας Αντ. Πετράκης
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II (Εργαστήριο) (406Y)Σταματελάτος Γεράσιμος / Αντωνόπουλος Νίκος
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II (Θεωρία) (406Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III (509EY)Αντωνόπουλος Νίκος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι (DMC141)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Επίλυση Διενέξεων και Διαχείριση Κρίσεων στον Ψηφιακό Κόσμο (DMC131)AGGELIKI SGORA
Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία (DMC151)PETRAKIS KONSTANTINOS
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (DMC175)Κώστας Αντ. Πετράκης
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες - (Εργαστήριο) (DMC182)EVAGELOS LABROU
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (DMC176)Κώστας Αντ. Πετράκης/Νικόλαος Μπούκας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (DMC171)AGGELIKI SGORA
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Εργαστήριο) Μόνο για ΠΕ (609ΕΥ)Λάμπρου Ευάγγελος / Αντωνόπουλος Νίκος
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Θεωρία) (609ΕΥ)Αντωνόπουλος Νίκος
Κινητές Τεχνολογίες (206Y)AGISILAOS KONIDARIS
Κινητές Τεχνολογίες (Ε) (DMC170)ERATO KOUSTOUMPARDI/GERASIMOS STAMATELATOS
Κινητές Τεχνολογίες (Θ) (DMC169)AGGELIKI SGORA /ERATO KOUSTOUBARDI
Κοινωνική Ψυχολογία (DMC185)EYAGELIA PARISI
Μάρκετινγκ Έντυπων & Ψηφιακών Μέσων (DSE106)ANARGYROS KOYMPARELIS
Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι (104Y)AGISILAOS KONIDARIS
Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ (305Y)AGISILAOS KONIDARIS
Μέθοδοι Ποιοτικής & Ποσοτικής Έρευνας (505ΕΥ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία (607EY)Ματίνα Κιουρεξίδου
Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας στον Ψηφιακό κόσμο: Ψηφιακή επιχειρηματικότητα (DMC154)EYAGELIA PARISI
Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας (501Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία (DMC148)PETRAKIS KONSTANTINOS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (DMC139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation - (ΘΕΩΡΙΑ) (DMC168)Αμπελιώτης Δημήτρης
Πειθώ και Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή (G703)AGISILAOS KONIDARIS/STELLATOU OURANIA
Περιβαλλοντική Επικοινωνία (804EY)Αντωνόπουλος Νίκος
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (DMC165)SPYROS POLYKALAS
Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (MIS) (403Υ)ANARGIROS KOYBARELIS (Ανάργυρος Κουμπαρέλης)
Πολιτική Επικοινωνία (504ΕΥ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση (DMC140)PETRAKIS KONSTANTINOS
Προσωπικά Δεδομένα και Ιδιωτικότητα (DMC174)AGGELIKI SGORA
Στατιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DMC167)Αμπελιώτης Δημήτρης / GERASIMOS PANAS
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (DMC137)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Τεχνολογίες Διαδικτύου (Θεωρία) (106Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Θεωρία) (DMC144)AGGELIKI SGORA
Τουρισμός και Τεχνολογία (404Y)AGISILAOS KONIDARIS
Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (Θεωρία) (DMC132)AGGELIKI SGORA
Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DMC157)ERATO KOYSTOYBARDI, AGGELIKI SGORA
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (803)GEORGIOS HELIADES
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (DMC125)GEORGIOS HELIADES
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (DMC136)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (DMC179)EYAGELIA PARISI
Ψηφιακή Οικονομία (508EY)Αναστασία Κατσαουνίδου
Ψηφιακό Marketing I (503Y)AGISILAOS KONIDARIS
Ψηφιακό Marketing II (608EY)AGISILAOS KONIDARIS
Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (708ΕΥ)Ματίνα Κιουρεξίδου
Ψηφιακός σχεδιασμός έντυπων Μέσων (DMC186)EYAGELIA PARISI
Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (DMC155)EYAGELIA PARISI
Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DMC158)ERATO KOYSTOYBARDI