Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα (102Υ)GERASIMOS PANAS
Ανάλυση Δεδομένων & Επικοινωνία (DMC122)Evgenia Gkintoni
Ανάλυση Δεδομένων και Επικοινωνία ΙΙ (DMC149)Dimitris Ampeliotis / Spyros Polykalas
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (103Υ)GERASIMOS PANAS
Αρχές Επικοινωνίας (101Y)KONSTANTINOS PETRAKIS
Αρχές Μάρκετινγκ (203Υ)ANARGYROS KOYMPARELIS
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (DMC110)Γραμματεία Τμήματος
Δημόσιες Σχέσεις (302Υ)PANAS GERASIMOS
Διαδικτυακή Διαφήμιση και Συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης (E501)AGISILAOS KONIDARIS
Δίκτυα Υπολογιστών και Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εργαστήριο) (DMC159)SPYRIDON POLYKALAS
Δίκτυα Υπολογιστών και Υπηρεσίες (DMC102)SPYROS POLYKALAS
Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Ε) (DMC156)AGISILAOS KONIDARIS/STELLATOU OURANIA
Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία (202Y)EVAGELOS LABROU
Εισαγωγή στη Διαφήμιση  (301Υ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (DMC118)KONSTANTINOS PETRAKIS
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II (Εργαστήριο) (406Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή II (Θεωρία) (406Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή III (509EY)Αντωνόπουλος Νίκος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ι (DMC141)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Επίλυση Διενέξεων και Διαχείριση Κρίσεων στον Ψηφιακό Κόσμο (DMC131)AGGELIKI SGORA
Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία (DMC151)PETRAKIS KONSTANTINOS
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Εργαστήριο) (609ΕΥ)Αντωνόπουλος Νίκος
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Θεωρία) (609ΕΥ)Αντωνόπουλος Νίκος
Κινητές Τεχνολογίες (206Y)AGISILAOS KONIDARIS
Μάρκετινγκ Έντυπων & Ψηφιακών Μέσων (DSE106)ANARGYROS KOYMPARELIS
Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ι (104Y)AGISILAOS KONIDARIS
Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ΙΙ (305Y)AGISILAOS KONIDARIS
Μέθοδοι Ποιοτικής & Ποσοτικής Έρευνας (505ΕΥ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Δημοσιογραφία (607EY)MATINA KIOUREXIDOU
Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας στον Ψηφιακό κόσμο: Ψηφιακή επιχειρηματικότητα (DMC154)EYAGELIA PARISI
Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ψηφιακών Μέσων και Διαδικτύου (DMC_D402)SPYRIDON POLYKALAS
Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας (501Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Οπτικός Πολιτισμός και Σημειολογία (DMC148)PETRAKIS KONSTANTINOS
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (DMC139)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ANIMATION (DMC121)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Πειθώ και Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή (G703)AGISILAOS KONIDARIS/STELLATOU OURANIA
Περιβαλλοντική Επικοινωνία (804EY)Αντωνόπουλος Νίκος
Πολιτική Επικοινωνία (504ΕΥ)ANARGYROS KOYMPARELIS
Πολιτισμός και Παγκοσμιοποίηση (DMC140)PETRAKIS KONSTANTINOS
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (DMC137)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Σύγχρονες Τάσεις στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και στα Ψηφιακά Μέσα (DMC_B201) (DMC_201)SPYRIDON POLYKALAS
Τεχνολογίες Διαδικτύου (Εργαστήριο) (106Y)Λάμπρου Ευάγγελος/ Αντωνόπουλος Νίκος
Τεχνολογίες Διαδικτύου (Θεωρία) (106Y)Αντωνόπουλος Νίκος
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Εργαστήριο) (DMC106)Σγώρα Αγγελική, Αυγουστάτου Στάμω
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Θεωρία) (DMC144)AGGELIKI SGORA
Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (Θεωρία) (DMC132)AGGELIKI SGORA
Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DMC157)ERATO KOYSTOYBARDI, AGGELIKI SGORA
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (DMC125)GEORGIOS HELIADES
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (DMC136)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Ψηφιακή Οικονομία (508EY)Αναστασία Κατσαουνίδου
Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία (708ΕΥ)Ματίνα Κιουρεξίδου
Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (DMC155)EYAGELIA PARISI
Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DMC158)ERATO KOYSTOYBARDI