Αρχές Επικοινωνίας (101Y)

KONSTANTINOS PETRAKIS

Περιγραφή

Εισαγωγή: Προσέγγιση της επικοινωνίας ως πρωταρχικό στοιχείο για κάθε ανθρώπινη κοινωνία και πολιτισμό αλλά και της ίδιας της συμβίωσης εντός των παραπάνω πλαισίων. Έμφαση στην διαδικασία της επικοινωνίας στις σύγχρονες κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από την μαζικότητα στην πρόσληψη και στην διαμόρφωση των επικοινωνιακών στοιχείων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση του ζητήματος των παραδοσιακών ΜΜΕ αλλά και των νέων με την γενικευμένη εφαρμογή των σύγχρονων υπολογιστικών μηχανών με δυαδικά χαρακτηριστικά επεξεργασίας και απομνημόνευσης που οδηγεί σε μία νέα πραγματικότητα στον μεταβιομηχανικό κόσμο μας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • Μια γενική εποπτεία της κοινωνιολογίας ως μέσο για την παρατήρηση και εκμάθηση φαινομένων επικοινωνίας.

  • Μια γενική άποψη της ιστορίας των θεωριών επικοινωνιολογίας και κοινωνιολογίας της επικοινωνίας.

  • Τους σύγχρονους προβληματισμούς σε σχέση με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τις αντ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις