Κινητές Τεχνολογίες (206Y)

AGISILAOS KONIDARIS

Περιγραφή

Οι κινητές τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών και στις κινητές συσκευές (smartphones, tablets κ.α.) διαμορφώνουν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη προηγμένων κινητών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των κινητών συσκευών. Επίσης, αναδεικνύεται ένα αναδυόμενο πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και εμπορικών προοπτικών μέσα από τη χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κινητές Τεχνολογίες.

Οι κινητές συσκευές και ειδικά οι έξυπνες συσκευές (smartphones) έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών λειτουργίας αυτών των συσκευών αλλά και η γνώση των τεχνολογιών που δημιουργούν τις εφαρμογές τους καθώς και τα δίκτυα που χρησιμοποιούν οι κινητές συσκευές. Στο μάθημα αναλύονται τόσο τα Δίκτυα επικοινωνίας όσο οι συσκευές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (π.χ., GPS δέκτη, ηλεκτρονική πυξίδα, επιταχυνσιόμετρο, κλπ) καθώς και οι εφαρμογές που μπορούν να αναπτυχθούν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο