Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1643
  •   -  Ανοικτά μαθήματα278
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1072
  •   -  Κλειστά μαθήματα293
  • 7207
  •   -  Εκπαιδευτές345
  •   -  Εκπαιδευόμενοι6855
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης7