Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1652
  •   -  Ανοικτά μαθήματα275
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1081
  •   -  Κλειστά μαθήματα296
  • 7304
  •   -  Εκπαιδευτές357
  •   -  Εκπαιδευόμενοι6939
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης8