Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1407
  •   -  Ανοικτά μαθήματα269
  •   -  Απαιτούν εγγραφή885
  •   -  Κλειστά μαθήματα253
  • 7269
  •   -  Εκπαιδευτές321
  •   -  Εκπαιδευόμενοι6941
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης7