Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1811
  •   -  Ανοικτά μαθήματα269
  •   -  Απαιτούν εγγραφή1213
  •   -  Κλειστά μαθήματα329
  • 7251
  •   -  Εκπαιδευτές357
  •   -  Εκπαιδευόμενοι6883
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης11