Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Registriereung eines Benutzers

Studenten
Als anderer Benutzer einwählen:
mit Bescheinigung mittels eines LDAP Benutzerkontos
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr
Dozenten
(Antrag)  with:
mit Bescheinigung mittels eines LDAP Benutzerkontos
σύνδεση μέσω sso.teiion.gr