Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω LDAP)