Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identità della Piattaforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1236
  •   -  Open Courses200
  •   -  Registration required807
  •   -  Closed courses229
  • 7122
  •   -  Insegnanti303
  •   -  Studenti6816
  •   -  Utente Ospite3