Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1409
  •   -  Open Courses271
  •   -  Registrierung notwendig886
  •   -  Geschlossene Kurse252
  • 7187
  •   -  Dozenten322
  •   -  Studenten6858
  •   -  Gast Benutzer7