Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1848
  •   -  Open Courses265
  •   -  Registrierung notwendig1254
  •   -  Geschlossene Kurse329
  • 7146
  •   -  Dozenten374
  •   -  Studenten6760
  •   -  Gast Benutzer12