Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1757
  •   -  Open Courses255
  •   -  Registrierung notwendig1177
  •   -  Geschlossene Kurse325
  • 7476
  •   -  Dozenten361
  •   -  Studenten7105
  •   -  Gast Benutzer10