Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 738
  •   -  Open Courses175
  •   -  Registrierung notwendig413
  •   -  Geschlossene Kurse150
  • 4721
  •   -  Dozenten237
  •   -  Studenten4483
  •   -  Gast Benutzer1