Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1236
  •   -  Open Courses200
  •   -  Registrierung notwendig807
  •   -  Geschlossene Kurse229
  • 7122
  •   -  Dozenten303
  •   -  Studenten6816
  •   -  Gast Benutzer3