Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identität der Plattform

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1336
  •   -  Open Courses237
  •   -  Registrierung notwendig857
  •   -  Geschlossene Kurse242
  • 7295
  •   -  Dozenten317
  •   -  Studenten6972
  •   -  Gast Benutzer6