Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1848
  •   -  Cursos abiertos265
  •   -  Registrarse como usuario1254
  •   -  Cursos cerrados329
  • 7145
  •   -  Formadores374
  •   -  Aprendices6759
  •   -  Usuario invitado12