Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1757
  •   -  Cursos abiertos255
  •   -  Registrarse como usuario1177
  •   -  Cursos cerrados325
  • 7476
  •   -  Formadores361
  •   -  Aprendices7105
  •   -  Usuario invitado10