Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1236
  •   -  Cursos abiertos200
  •   -  Registrarse como usuario807
  •   -  Cursos cerrados229
  • 7122
  •   -  Formadores303
  •   -  Aprendices6816
  •   -  Usuario invitado3