Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1409
  •   -  Cursos abiertos271
  •   -  Registrarse como usuario886
  •   -  Cursos cerrados252
  • 7187
  •   -  Formadores322
  •   -  Aprendices6858
  •   -  Usuario invitado7