Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.10.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1336
  •   -  Cursos abiertos237
  •   -  Registrarse como usuario857
  •   -  Cursos cerrados242
  • 7295
  •   -  Formadores317
  •   -  Aprendices6972
  •   -  Usuario invitado6