Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.9.2»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 738
  •   -  Cursos abiertos175
  •   -  Registrarse como usuario413
  •   -  Cursos cerrados150
  • 4721
  •   -  Formadores237
  •   -  Aprendices4483
  •   -  Usuario invitado1