Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Identidad de la plataforma

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Open eClass 3.12.1»
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1652
  •   -  Cursos abiertos275
  •   -  Registrarse como usuario1081
  •   -  Cursos cerrados296
  • 7304
  •   -  Formadores357
  •   -  Aprendices6939
  •   -  Usuario invitado8