Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1236
  •   -  Open Courses200
  •   -  Registration required807
  •   -  Closed courses229
  • 7122
  •   -  Enseignants303
  •   -  étudiants6816
  •   -  Utilisateur Visiteur3