Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1652
  •   -  Open Courses275
  •   -  Registration required1081
  •   -  Closed courses296
  • 7304
  •   -  Enseignants357
  •   -  étudiants6939
  •   -  Utilisateur Visiteur8