Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1336
  •   -  Open Courses237
  •   -  Registration required857
  •   -  Closed courses242
  • 7295
  •   -  Enseignants317
  •   -  étudiants6972
  •   -  Utilisateur Visiteur6