Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1409
  •   -  Open Courses271
  •   -  Registration required886
  •   -  Closed courses252
  • 7187
  •   -  Enseignants322
  •   -  étudiants6858
  •   -  Utilisateur Visiteur7