Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1853
  •   -  Open Courses269
  •   -  Registration required1253
  •   -  Closed courses331
  • 7005
  •   -  Enseignants368
  •   -  étudiants6624
  •   -  Utilisateur Visiteur13