Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 738
  •   -  Open Courses175
  •   -  Registration required413
  •   -  Closed courses150
  • 4721
  •   -  Enseignants237
  •   -  étudiants4483
  •   -  Utilisateur Visiteur1