Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1811
  •   -  Open Courses269
  •   -  Registration required1213
  •   -  Closed courses329
  • 7251
  •   -  Enseignants357
  •   -  étudiants6883
  •   -  Utilisateur Visiteur11