Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Fiche d'identité de la plateforme

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ionio Open eClass 
Τμήμα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
  • 1757
  •   -  Open Courses255
  •   -  Registration required1177
  •   -  Closed courses325
  • 7476
  •   -  Enseignants361
  •   -  étudiants7105
  •   -  Utilisateur Visiteur10