Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Frequently Asked Questions

Answer:

Ναι. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται αυτόματα με βάση τους βαθμούς που θα δώσετε κατά τη δημιουργία των ερωτήσεων. Η αυτόματη βαθμολογία δεν ισχύει όταν οι απαντήσεις είναι ελεύθερο κείμενο.