Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Η πλατφόρμα Ionio Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 -

    Την πρώτη φορά που επιθυμείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα opencourses.ionio.gr θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή. Επιλέγετε από το μενού "Βασικές Επιλογές", στην αρχική σελίδα, το σύνδεσμο "Εγγραφή" και στη συνέχεια στο πεδίο του "Εκπαιδευόμενου"  επιλέγετε "Πιστοποίηση μέσω LDAP". Στη σελίδα που εμφανίζεται πληκτρολογείτε το username και password του ιδρυματικού σας λογαριασμού και επιλέγετε "υποβολή". Αν τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι τα σωστά, προχωράτε στη επόμενη φόρμα στην οποία συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία όπως τμήμα κτλ για να ολοκληρώσετε την εγγραφή. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, θα εμφανιστεί μήνυμα από την πλατφόρμα για το επιτυχές αποτέλεσμα. Τώρα μπορείτε πλέον να εισέρχεστε στην πλατφόρμα πληκτρολογώντας στην αρχική σελίδα στο πεδίο "Σύνδεση χρήστη"  το username και password του ιδρυματικού σας λογαριασμού. 

  • - Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 -