Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εξ αποστάσεως διδασκαλία (zoom / teams)
- Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 -

Πηγαίνετε εδώ για να βρείτε οδηγίες για συμμετοχή σε zoom & teams meetings