Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
EDUPLOMACY (DFLTI289)ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ / PROFESSOR STAVROS KATSIOS
ΑΛΛΟ 01 (DFLTI222)LAZARATOS IOANNIS
πτυχιακές (DFLTI336)MARINA PAPPA
Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (DFLTI400)ELENI MORAITI
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (DFLTI325)Βιλελμίνη Σωσώνη
Σεμινάριο στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό: Ολοκληρωτισμός-Νεοφιλελευθερισμός (DFLTI320)ELENI MORAITI