Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Πληροφόρησης (DALS102)PETROS KOSTAGIOLAS