Μουσεία και Νέες Τεχνολογίες

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Εισαγωγικά στις Νέες Τεχνολογίες

Μουσείο, νέες τεχνολογίες και κοινό: εφαρμογές

Αλλαγές και προκλήσεις

 Εικονικό Μουσείο 

Παρατήρηση Εικονικών Μουσείων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -