Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Η τέχνη του 19ου αιώνα (DHI101)ΑΙΛΙΑΝΑ ΜΑΡΤΙΝΗA- 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι (DHI104)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣA- 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) (DHI105)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣA-