Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διδακτική της Τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες (ΤΗΕ905/EDU113)Αγνή Παπαδοπούλου, Εμμανουήλ Ροβίθης, Ιάκωβος Παναγόπουλος
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Άσκηση στη Δ/θμια Εκπαίδευση (EDU 301)Αγνή Παπαδοπούλου - Μάνος Ροβίθης
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Άσκηση στην Π/θμια Εκπαίδευση (EDU202)Αγνή Παπαδοπούλου - Μάνος Ροβίθης
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (EDU 102)POLYXENI KAIMARA
Ηχητική Δημιουργία σε Εκπαιδευτικές Εφαρμογές (AUD324/EDU112)Εμμανουήλ Ροβίθης
Παιδαγωγικά ΙΙ: Διδακτική Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας (EDU 201)Αγνή Παπαδοπούλου
Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας (EDU101)Αγνή Παπαδοπούλου - Μαρία Ταπάσκου
Πρακτική Εμπειρία στην Εκπαίδευση: Σχέδιο Μαθήματος και Παιγνιδικές Ασκήσεις (EDU303)EMMANOUIL ROVITHIS, AGNES PAPADOPOULOU
Τέχνη και Εκπαίδευση: Οπτικές και Εννοιολογικές Δομές (ΤΗΕ902/EDU302)Αγνή Παπαδοπούλου - Δημήτρης Τραπέρας
Τέχνη και Οικολογία: Πολιτισμός, Αειφορία, Δημιουργικότητα (THE805 / EDU-232)ΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΤΑΠΑΣΚΟΥ
Τεχνικές δημιουργίας σεναρίου για κινηματογράφο και εκπαίδευση (THE505, EDU 102)Ιάκωβος Παναγόπουλος, Αγνή Παπαδοπούλου