Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Πληροφοριακή Παιδεία για Προπτυχιακούς Φοιτητές (ΠΠΠΦ)THALIA GONTA