Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
vdrag test course (NOC102)VASILEIOS DRAGONAS
vdrag test course 2 (NOC104)VASILEIOS DRAGONAS
vdrag test course 2 - clone (NOC104)VASILEIOS DRAGONAS
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 3 (NOC113)ALEXANDROS DIMITRIOS ZERVOPOULOS, LIDOVOIS SPIROS