Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ (DTO131)THEODOROS VYZAS
Αγγλική Γλώσσα Ι (DTO113)FOTINI DRAGATSOULI
Αγγλική γλώσσα ΙV (DTO138)FOTINI DRAGATSOULI
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ (DTO119)FOTINI DRAGATSOULI
Αγγλική γλώσσα ΙΙΙ (DTO160)FOTINI DRAGATSOULI
ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (DTO130)THEODOROS VYZAS
ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙ (DTO133)THEODOROS VYZAS
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι (DTO146)AIKATERINI GIANNOULA
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ (DTO167)AIKATERINI GIANNOULA
Γεωπολιτική και Τουρισμός (DTO145)ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Διαπολιτισμική επικοινωνία στον τουρισμό (DTO120)FOTINI DRAGATSOULI
Διαπολιτισμική_Επικοινωνία_στον_Τουρισμό (DTO139)ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Διαχείριση Συστημάτων Κρατήσεων (EE-320)KONSTANTINOS VOGKLIS
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (DTO170)PANAGIOTIS MANOLITZAS
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Logistics (DTO163)KONSTANTINOS ARTIKIS
Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στον Τουρισμό (DTO155)KONSTANTINOS ARTIKIS
Διαχείριση Κρουαζιέρας (Cruise Industry Management) (Ε-310)SOFIA KARAMPELA
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) (DTO140)PANAGIOTIS KLOUTSINIOTIS
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού (ΕΥ-330)NAOUM MYLONAS
Διοίκηση Τουρισμού (DTO101)PANAGIOTIS KOUROUTHANASIS
Διοίκηση Τουρισμού ((DTO101) )ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ
Διοργάνωση Διεθνών Εκδηλώσεων (Events Management) (DTO134)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ
Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Introduction to Business Organization and Management) (DTO107)Ναούμ Μυλωνάς
Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Φροντιστήριο) (DTO112)NIKOLAOS VAROTSIS
Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΑΔ-100 )KONSTANTINOS VOGKLIS
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (DTO116)STELLA LAMPOURA
Εισαγωγή στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία (DTO174)CHRISTINA BAMPATSOU
Επιχειρησιακή Στατιστική (DTO108)IOANNIS ANTONIOU
Επιχειρησιακή Στατιστική (DTO103)PANAGIOTIS KOUROUTHANASIS
Επιχειρησιακή Στατιστική (DTO121)Κωνσταντίνος Αρτίκης
Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς (DTO148)CHARILAOS LAVRANOS
Κοινωνικές & Πολιτικές Πτυχές του Τουρισμού (DTO125)ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Λήψη Αποφάσεων στον Τουρισμό (DTO169)PANAGIOTIS MANOLITZAS
Μαθηματικά (DTO173)CHRISTINA BAMPATSOU
Μαθηματικά (DTO109)IOANNIS ANTONIOU
Μαθηματικά (DTO156)KONSTANTINOS ARTIKIS
Μαθηματικά (DTO105)PANAGIOTIS KOUROUTHANASIS
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (DTO129)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΝΕΚΗ
Μακρο-οικονομική του Τουρισμού (Macro-economics of Tourism) (ΕΥ-250)SOFIA KARAMPELA
Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (DTO154)ATHANASIOS SPIGGOS
Μεσογειακές Οικονομίες, Κοινωνίες & Τουρισμός (DTO126)ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
Μικροοικονομική στον Τουρισμό (ΓΥ-130)GEORGIOS KONTOGEORGIS
Μικροοικονομική στον Τουρισμό (DTO117)NIKOLAOS VAROTSIS
Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Εστίασης (DTO143)PANAGIOTIS MANOLITZAS
Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας (DTO127)PANAGIOTIS MANOLITZAS
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία (ΓΥ-310)PANAGIOTIS KLOUTSINIOTIS
Περιβάλλον και Τουρισμός (ΕΥ-120)SOFIA KARAMPELA
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό (EY-200)KONSTANTINOS VOGKLIS
Στρατηγική Διοίκηση & Ανάλυση (DTO158)PANAGIOTIS MANOLITZAS
Τουρισμός και Ψηφιακό Μάρκετινγκ (ΕΥ-340)ALKMINI GKRITZALI - CHARILAOS LAVRANOS
Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Tourism, Culture and Creative Industries) (DTO114)NAOUM MYLONAS
Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική (ΕΥ-300)SOFIA KARAMPELA
Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση ΜΜΕ (Entrepreneurship in Tourism and Small and Medium Sized Entreprises Management (ΕΥ-240)NAOUM MYLONAS
Τουριστικό Δίκαιο (DTO141)NIKOLAOS VAROTSIS
Τουριστικό Μάρκετινγκ (DTO147)CHARILAOS LAVRANOS
Τουριστικό Μάρκετινγκ (DTO102)PANAGIOTIS KOUROUTHANASIS
Χρηματο-οικονομικά Μαθηματικά (DTO118)IOANNIS ANTONIOU
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (DTO137)Κωνσταντίνος Αρτίκης
Χρηματοοικονομική Λογιστική (ΓΓ-200)GEORGIOS KONTOGEORGIS
Ψηφιακές Τουριστικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ΑΔ-300 )KONSTANTINOS VOGKLIS