Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
(ΔΕ) Δ.4050: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (DRD226)VASILIOS SOGIAKAS
(ΔΕ) Διοίκηση Παραγωγής (DRD220)STERGIOS PALAMAS
(ΔΕ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Γ-Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μ.Ι.S.) (Χειμ. Εξαμ 2021-22) (DRD261)STERGIOS PALAMAS
(ΔΕ, ΔΤΕ, ΕΠΔΟ) Αρχές Μάρκετινγκ - (ΕΠΔΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (DRD223)STERGIOS PALAMAS
(ΔΕ- ΔΤΕ) Πληροφορική Ι (Χειμ. Εξαμ. 2021-22) (DRD258)STERGIOS PALAMAS
(ΔΕ-ΚΠΕ2) Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων (DRD262)STERGIOS PALAMAS
(ΔΕ-ΚΠΕ2) Τεχνολογία Λογισμικού (Χειμ. Εξαμ 2021-22) (DRD263)STERGIOS PALAMAS
(ΔΤΕ) ΤΠΕ στον Τουρισμό (Χειμ. Εξάμηνο 2021-22) (DRD259)STERGIOS PALAMAS
7030 Διαχειριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (7030)VASILIOS SOGIAKAS
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD125)ALEXANDROS KOULIS
ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ (DRD203)PANAGIOTA TSINTZA
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή (Χειμ. Εξάμηνο 2021-22) (DRD257)STERGIOS PALAMAS
Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (DRD231)VISSARION FERENTINOS
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) Ακ. Έτ. 2020-21 (DRD113)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θεωρία + Εργαστήριο) (ΕΠΔΟ) (DRD180)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Δ.4050)KONSTANTINA RAGAZOU
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (DRD169)MIXALIS SIOZIS
Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη (DRD227)OLGA ELENI ASTARA
Αντικειμενοστραφής - Οπτικός - Δομημένος - Προγραμματισμός (Πρώην ΔΕ - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)) (Ε.5021 (Θ+Ε))STERGIOS PALAMAS
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD126)ALEXANDROS KOULIS
ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Γ324)KONSTANTINA RAGAZOU
ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΠΔΟ) (DRD253)VASILIOS SOGIAKAS
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (DRD236)MICHAEL SIOZIS
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (DRD142)CHRISTINA BAMPATSOU
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΔΟ) (DRD181)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Χειμ. Εξαμ 2021-22) (DRD265)STERGIOS PALAMAS
Αυτοματισμός Γραφείου (DRD153)OLGA ELENI ASTARA
Βάσεις Δεδομένων (Πρώην ΔΕ - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων) (Ε.5021Θ + Ε)STERGIOS PALAMAS
Βιωσιμότητα και Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (DRD110)ALEXANDROS KOULIS
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (DRD168)MIXALIS SIOZIS
Γεωγραφία του Τουρισμού (DRD267)OLGA ELENI ASTARA
Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις (Ε-Διαφήμιση) (DRD249)VASILIOS SOGIAKAS
Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις, Θεωρία (5050) (Ε' Εξαμ.) (DRD134)KONSTANTINOS PAXIMADIS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ζ.7030-Υ)KONSTANTINA RAGAZOU
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Ζ-Εφοδιαστική) (DRD250)VASILIOS SOGIAKAS
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Εργαστήριο (5040 Ε) (Ε' Εξαμ.) (DRD136)KONSTANTINOS PAXIMADIS
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Θεωρία (5040) (Ε' Εξαμ.) (DRD135)KONSTANTINOS PAXIMADIS
Διαχείριση Κρίσεων στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία (ΣΤ.607)VASILIOS SOGIAKAS
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (DRD216)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΣΒΑΝΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΔΟ) (DRD182)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διδακτική της Πληροφορικής (DRD266)STERGIOS PALAMAS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (DRD212)ALEXANDROS KOULIS
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις (International Economic Relations) (ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ) (ΔΕ) ΣΤ.6040 (DRD211)KONSTANTINOS PAXIMADIS
Δίκαιο Επιχειρήσεων (DRD200)OLGA ELENI ASTARA
Δίκαιο Επιχειρήσεων I (ΔΕ) - Δίκαιο Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) (DRD197)OLGA ELENI ASTARA
Δίκαιο Τουρισμού (DRD221)STERGIOS PALAMAS
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (DRD239)ALEXANDROS KOULIS
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (DRD104)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΣΒΑΝΗΣ
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Θεωρία (7020) (Z' Εξαμ.) (DRD133)KONSTANTINOS PAXIMADIS
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας / Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Παραγωγής (DRD139)CHRISTINA BAMPATSOU
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (DRD106)CHRISTINA BAMPATSOU
Διοίκηση Παραγωγής (Production Management) (ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ) (ΔΕ) Δ.4040 (DRD210)KONSTANTINOS PAXIMADIS
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Β.2020/Β.202)KONSTANTINA RAGAZOU
Διοικητική Λογιστική ((ΔΕ) Β.2020 και (ΔΤΕ)VASILIOS SOGIAKAS
Διοικητική_Δεοντολογία (DRD154)OLGA ELENI ASTARA
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (DRD202)PANAGIOTA TSINTZA
Δομές Δεδομένων - Εισαγωγή στους Αλγόριθμους - Τεχνικές Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων (DRD191)STERGIOS PALAMAS
Ειδικά Θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων (DRD201)OLGA ELENI ASTARA
Ειδικά Θέματα Διοίκησης (DRD178)OLGA ELENI ASTARA
Ειδικές & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (DRD124)OLGA ELENI ASTARA
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (DRD167)MIXALIS SIOZIS
Εισαγωγή στη Θεωρία του Τουρισμού (DRD268)OLGA ELENI ASTARA
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΕΠΔΟ) (DRD160)VASILIOS SOGIAKAS
Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώσης (DRD233)VISSARION FERENTINOS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Δ425)KONSTANTINA RAGAZOU
Επιχειρηματικότητα - Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (DRD271)STERGIOS PALAMAS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (DRD255)NIKOLAOS KATSONIS
Επιχειρησιακή Αλληλογραφία και Επικοινωνία στην_Αγγλική_Γλώσσα (DRD177)OLGA ELENI ASTARA
Επιχειρησιακή Διαδικτύωση (DRD230)VISSARION FERENTINOS
Επιχειρησιακή Διαδικτύωση - Δίκτυα Ι - Δίκτυα ΙΙ -Εφαρμογές Τηλεματικής (ΕΠΔΟ) (DRD196)STERGIOS PALAMAS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (DRD107)CHRISTINA BAMPATSOU
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΕΠΔΟ) (DRD163)ALEXANDROS KOULIS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Ζ.7010/Ζ.701-Υ)KONSTANTINA RAGAZOU
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (DRD254)NIKOLAOS KATSONIS
Επιχειρησιακή_Ορολογία_στην_Αγγλική_Γλώσσα (DRD179)OLGA ELENI ASTARA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (DRD186)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Εταιρική_Διακυβέρνηση & Εταιρική_Κοινωνική_Ευθύνη (DRD156)OLGA ELENI ASTARA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤ', Εαρινού Εξ., Ακ. Έτους 2020-21 (DRD114)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (ΔΕ - ΣΤ Εξάμηνο)  (ΣΤ.6030-6031)STERGIOS PALAMAS
Θεσμοί & Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (DRD121)OLGA ELENI ASTARA
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΩΡΙΑ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Ακ. Έτ. 2021-22 (DRD115)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κατανεμημένα Συστήματα - Εργαστήριο (Ζ΄εξαμ.) (DRD132)KONSTANTINOS PAXIMADIS
Κατανεμημένα Συστήματα - Χειμ. εξάμηνο 2021-22 (DRD241)STERGIOS PALAMAS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θεωρία + Εργαστήριο) Εαρινού Εξ., Ακ. Έτους 2020-21 (DRD116)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λειτουργικά Συστήματα (Χειμ. Εξάμηνο 2021-22) (DRD264)STERGIOS PALAMAS
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I (Θεωρία + Εργαστήριο) (ΕΠΔΟ) (DRD183)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ (Θεωρία +Εργαστήριο) (ΕΠΔΟ) (DRD184)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ-Μηχανογραφημένη Λογιστική) (DRD260)STERGIOS PALAMAS
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΡΩΗΝ ΔΕ) - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤ. 2020-21 (DRD190)VISSARION FERENTINOS
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ( ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD161)ALEXANDROS KOULIS
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (Α') (ΕΠΔΟ) (DRD165)ALEXANDROS KOULIS
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ (Β') (ΕΠΔΟ) (DRD166)ALEXANDROS KOULIS
Μακροοικονομική (DRD140)CHRISTINA BAMPATSOU
Μεθοδολογία Έρευνας - Ανάλυση Δεδομένων (DRD123)OLGA ELENI ASTARA
Μεθοδολογία Έρευνας ‐ Ανάλυση Δεδομένων (DRD108)CHRISTINA BAMPATSOU
Μικροοικονομική (DRD141)CHRISTINA BAMPATSOU
Ξένη γλώσσα - Ορολογία (DRD198)OLGA ELENI ASTARA
Οικονομετρία (Θ & Ε) (DRD146)CHRISTINA BAMPATSOU
Οικονομικά Μαθηματικά (ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD162)ALEXANDROS KOULIS
Οικονομική της Διοίκησης (DRD145)CHRISTINA BAMPATSOU
Οικονομική του Τουρισμού (DRD252)VASILIOS SOGIAKAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (DRD105)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΣΒΑΝΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ-Δημόσια Διοίκηση) (DRD248)VASILIOS SOGIAKAS
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι (DRD235)MICHAEL SIOZIS
Οργάνωση και Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων Ι (Θ & Ε) (DRD147)CHRISTINA BAMPATSOU
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙ (Ε.503-Υ)KONSTANTINA RAGAZOU
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙ (DRD150)MIXALIS SIOZIS
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΙ (Θ & Ε) (Σημειώσεις κ. Σιώζη)CHRISTINA BAMPATSOU
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας Ι (Θ & Ε) (DRD215)CHRISTINA BAMPATSOU
Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας ΙΙ (Z. 703)VASILIOS SOGIAKAS
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΙ (Θ + Ε) (DRD151)MIXALIS SIOZIS
Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας Ι (DRD222)STERGIOS PALAMAS
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (Θ & Ε) (Σημειώσεις κ. Σιώζη)CHRISTINA BAMPATSOU
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ (Θ + Ε) (DRD152)MIXALIS SIOZIS
Οργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων (DRD111)ALEXANDROS KOULIS
Οργανωσιακή_Συμπεριφορά & Ηγεσία (DRD157)OLGA ELENI ASTARA
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Γ-Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μ.Ι.S.) (Θεωρία + Εργαστήριο) (DRD187)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Θεωρία + Εργαστήριο) (ΕΠΔΟ) (DRD185)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πληροφορική Ι (DRD228)VISSARION FERENTINOS
Πληροφορική ΙΙ (ΔΕ+ΔΤΕ) (Β. 2040 - Β.204)STERGIOS PALAMAS
Πληροφορική ΙΙ (ΔΕ+ΔΤΕ) (Β. 2040 - Β.204) ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (DRD224)SARADIS MITROPOYLOS
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD127)ALEXANDROS KOULIS
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ (DRD199)OLGA ELENI ASTARA
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΠΔΟ) (DRD164)ALEXANDROS KOULIS
Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ+ΔΤΕ) (DRD159)VASILIOS SOGIAKAS
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης ( ΔΕ + ΔΤΕ ) (DRD109)ALEXANDROS KOULIS
Συμπεριφορά Καταναλωτή / Έρευνα Αγοράς (DRD143)CHRISTINA BAMPATSOU
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Ακ. Έτ. 2021-22 (DRD117)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - Χειμ. Εξαμ. 2021-22 (DRD244)STERGIOS PALAMAS
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DRD240)STERGIOS PALAMAS
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (DRD232)VISSARION FERENTINOS
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (ΣΤ.604 )VASILIOS SOGIAKAS
Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις (ΔΕ-ΚΠΕ2 + ΕΠΔΟ) (ΣΤ.6041)STERGIOS PALAMAS
Τεχνικές Πωλήσεων (DRD144)CHRISTINA BAMPATSOU
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - Ακ. Έτ. 2020-21 (DRD118)ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τεχνολογίες Διαδικτύου και Προγραμματισμός στον Ιστό (Πρώην ΔΕ - Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων) (Ζ.7021)STERGIOS PALAMAS
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (DRD229)VISSARION FERENTINOS
Τεχνολογίες Πολυμέσων (ΕΠΔΟ Δ.424) (ΕΠΔΟΔ424)STERGIOS PALAMAS
Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική (ΣΤ.602)VASILIOS SOGIAKAS
Τουριστικό Μάρκετιγνκ (DRD245)OLGA ELENI ASTARA
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (DRD149)MIXALIS SIOZIS
Υπολογισμός Νέφους (Cloud Computing) (DRD256)APOSTOLIA PAGGE
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Ε.5020-Υ)KONSTANTINA RAGAZOU
Φορολογική Λογιστική (Ε-Φορολογική Λογιστική) (DRD247)VASILIOS SOGIAKAS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ΕΠΔΟ) (DRD138)ALEXANDROS KOULIS
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Α.1020/Α.102)KONSTANTINA RAGAZOU
Χρηματοοικονομική Λογιστική (DRD251)VASILIOS SOGIAKAS
Χρηματοοικονομική Λογιστική (Α-Χρηματοοικονομική Λογιστική) (DRD246)VASILIOS SOGIAKAS
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (DRD218)PANAGIOTA TSINTZA
Χρονοσειρές και Προβλέψεις (DRD188)VASILIOS SOGIAKAS