Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι (Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα) (ΤΠ-5001)Αναστάσιος Κυρίτσης
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙI (ΤΠ-7003)Αναστάσιος Κυρίτσης
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (DEN185)CHARIKLEIA MINOTOU
Επιστημονικό λογισμικό (Εργαστήριο) (ΤΠ-2006 -Ε)Αναστάσιος Κυρίτσης
Περιβαλλοντική Ανάλυση (Ε) (ΤΠ 4002)Ιωάννης Φωτίδης
Συγγραφή επιστημονικών εργασιών (DEN151)CHRISTOS KARYDIS
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (DEN152)CHRISTOS KARYDIS
Φυσική Ι (ΤΠ-2004)Αναστάσιος Κυρίτσης