Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Plagiarism Checking Unit (DoomsDayCourse)IOANNIS DELIYANNIS
Turnitin check (DAVA295)VASILIOS KOMIANOS
Διδακτική της Τέχνης: Περιεχόμενο και Πρακτική Άσκηση στη Δ/θμια Εκπαίδευση (EDU 301)Αγνή Παπαδοπούλου - Μάνος Ροβίθης
Δοκιμές τηλεκπαίδευσης ΤΤΗΕ (DAVA197)GIORGOS MILIOTIS
Εκπαιδευτικό υλικό "Σχεδίαση Εφαρμογών και Περιεχομένου Εικονικής Πραγματικότητας" (DAVA174)VASILIOS KOMIANOS