ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ανακοινώσεις

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου μέσω zoom στην ηλεκτρ..διευθ.: https://ionio-gr.zoom.us/j/98434333121
- Κυριακή, 05 Σεπτεμβρίου 2021 -