ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ανακοινώσεις

Η εξέταση του μαθήματος της 05-02-2021 και ώρα 12:00 θα γίνει μέσω zoom στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ionio-gr.zoom.us/j/91294528207
- Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 -