ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Ανακοινώσεις

Βιβλίο και κεφάλαια της εξεταστέας ύλης
- Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 -

Το βιβλίο από το οποίο έγιναν οι παρουσιάσεις κατά την διάρκεια των μαθημάτων είναι: "Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές", Θεόδωρος Δούτσος, Leader Books, 2000.

Η ύλη βρίσκεται στην "εισαγωγή" και στα κεφάλαια 1-2-5-6-7.