ΤΕΛΙΚΟ REAPER
- Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 -

Ανέβηκε η τελική έκδοση του Οδηγού Reaper με ημερομηνία επικαιροποίησης 22/01/24.

Ουσιαστικά εμπλουτίστηκαν οι θεματικές του Session 03 "Rendering Audio" και "Saving Project" και προστέθηκε το Session 06 με θεματική "Compression", ό,τι δηλαδή είχε συζητηθεί στην τελευταία μας συνάντηση.