ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 -

Ζητήθηκε από αρκετούς/ές ένα παράδειγμα σχετικό με την οπτικοποίηση που θα συνοδεύει το έργο σας. Να επαναλάβω εδώ πως η οπτικοποίηση δεν είναι υποχρεωτική, ενδείκνυται ωστόσο, καθώς μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. 

Επεξηγηματικό σχήμα λοιπόν μπορεί να αφορά 1) στο υλικό που συλλέξατε/δημιουργήσατε, 2) στις επεξεργαστικές διαδικασίες που εφαρμόσατε, και 3) στην τοποθέτηση των ήχων σας στον χρόνο

Στην κατηγορία Έγγραφα ανέβηκε παράδειγμα για το νο 2). Η ίδια λογική μπορεί να ακολουθηθεί και στα 1) και 3), αν και για το 3) αρκεί το screenshot του timeline από το DAW σας, με τα κανάλια και τους φακέλους τακτοποιημένα. Η κάθετη προς τα κάτω ροή του παραδείγματος είναι επίσης ενδεικτική, μπορείτε να το φτιάξετε οριζόντιο ή όπως κρίνετε.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα παρουσιάζεται πρώτα η διαδικασία editing στην αρχική ηχογράφηση Liston, ώστε να προκύψουν 2 αρχεία, ένα με πουλιά και ένα με ανθρώπους.

Στο people.wav εφαρμόζεται EQ και προκύπτει το peopleFilt.wav (δίνεται διαφορετικό όνομα, συνεπώς δεν αντικαθιστά το people.wav).

To birds.wav αρχικά καθαρίζει με Noize Reduction και έπειτα εφαρμόζεται Pitch-shift, για τη δημιουργία 3 νέων αρχείων: ένα μια οκτάβα κάτω, ένα μια οκτάβα πάνω, και ένα 4 ημιτόνια κάτω.

Το σχεδιάγραμμα έγινε στο GitMind