Εξέταση Ιανουαρίου 2024
- Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024 -

Καλημέρα σε όλους,

Η εξέταση του μαθήματος TEC110 θα πργαματοποιηθεί σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα την Παρασκευή 26/1 στις 17:00.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος θα είναι ο βαθμός του γραπτού σε ποσοσστό 100%.

Για λεπτομέρειες της ύλης ππου καλύψαμε, μπορείτε να  ανατρέξετε στα έγγραφα του μαθήματος μας στο  OpenCourses.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  επιτρέπονται βιβλία και γραπτές σημειώσεις οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να ανταλλάσονται μεταξύ των εξεταζομένων. Επίσης απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένων κινητών και laptop.

Για την συμμετοχή στην εξέταση είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να έχετε μαζί σας το δελτίο της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό αστυνομική ταυτότητα.

Η εξέταση πραγματοποιείται γραπτά. Όποιος έχει δώσει στην Γραμματεία δικαιολογητικά για προφορική εξέταση, παρακαλείτε να στείλει μέιλ στη διδάσκουσα όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η ώρα έναρξης της εξέτασης είναι ακριβώς η ώρα που  αναγράφεται στο αναρτημένο πρόγραμμα των εξετάσεων και η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά.

Καλό διάβασμα!!!

Στέλλα Λάμπουρα