ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (TEC110)

STELLA LAMPOURA

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ. Επίλυση ασκήσεων σε θέματα: Αριθμητικά συστήματα, αποθήκευση δεδομένων, πράξεις με δεδομένα, υλικό υπολογιστών και δίκτυα,  συμπίεση δεδομένων, ασφάλεια δεδομένων, τεχνητή νουμοσύνη.

Το μάθημα αξιολογείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, με ανοικτές σημειώσεις.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις