Στ. Λάμπουρα ώρες γραφείου
- Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 -

Ανακοινώνεται ότι οι ώρες γραφείου για θέματα του μαθήματος TEC110 θα είναι:

Τρίτη 12:00-14:00

Το γραφείο μου βρίσκεται έναν όροφο κάτω από την αίθουσα σχεδίου

Σ.Λ.

Σ.Λ.

Σ.Λ.