Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (MIS) (403Υ)

ANARGIROS KOYBARELIS (Ανάργυρος Κουμπαρέλης)

Περιγραφή

Ώρες διδασκαλίας: 4 την εβδομάδα.

Σύνολο Διαλέξεων: 13

Πρακτικές ασκήσεις – παρουσιάσεις: 2

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ. Σε αυτό το πλαίσιο πρόθεσης, δίνεται έμφαση στη σχέση Πληροφορίας και Μάρκετινγκ, δηλαδή σε εκείνες τις πρακτικές εξαγωγής δεδομένων, η χρήση των οποίων παρέχει τα υλικά έρευνας που οδηγούν στην κατανόηση μοτίβων της καταναλωτικής συμπεριφοράς και, τελικά, στη λήψη αποφάσεων οργανωτικού, λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού χαρακτήρα για το τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.

 

1ο Μέρος Διαλέξεων (1 έως 12)

Το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ (Marketing Information Systems - MIS) αποτελεί μέρος του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, με τη διαφορά ότι το πρώτο επικεντρώνεται σε προβλήματα Διοίκησης Μάρκετινγκ και, συνεπώς, σε θέματα που αφορούν την οργάνωση των πωλήσεων μιας επιχείρησης και

Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο