Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Operations Management)

NAOUM MYLONAS

Περιγραφή

O κύριος σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών» είναι να εισαγάγει τις έννοιες και τεχνικές των επιχειρησιακών λειτουργιών με σαφή και δομημένο τρόπο. Έμφαση δίνεται στις έννοιες, διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές, διαχειριστές, και εργαζόμενους στη λειτουργία ενός οργανισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο που οι επιχειρησιακές λειτουργίες συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και διαδικασιών, η διαδικασία ελέγχου και προγραμματισμού, η διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων και η βελτίωση των προϊόντων και συστημάτων. Επίσης, το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε τρέχοντα θέματα των επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων και τα λιτά συστήματα.

Κωδικός: DTO115
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο