Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Tourism, Culture and Creative Industries)

NAOUM MYLONAS

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί να προσφέρει μια γενική θεώρηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Από τη μία, ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών, ενισχύοντας παράλληλα και την  επιχειρηματική δραστηριότητα των τοπικών δημιουργών. Από την άλλη, η ανάπτυξη των δημιουργικών  βιομηχανιών και η ορθή αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσω της δημιουργίας των πολιτιστικών βιομηχανιών, αναβαθμίζει την αισθητική των περιοχών ούτως ώστε να προσελκύουν περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό.

Κωδικός: DTO114
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο