ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Περιγραφή

Έννοια πιθανότητας. Αξιωματικός και εμπειρικός ορισμός πιθανότητας. Χώροι πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα και ανεξαρτησία. Συνδυαστική ανάλυση. Έννοια τυχαίας μεταβλητής. Μονοδιάστατες κατανομές. Συναρτήσεις τυχαίας μεταβλητής. Μέση τιμή, ροπές, διασπορά, συντελεστής συσχέτισης, συναρτήσεις συσχέτισης. Πολυδιάστατες κατανομές. Νόμος του Bayes. Κεντρικό Οριακό θεώρημα. Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις. Τυχαίοι περίπατοι. Στοχαστικές διεργασίες. Στάσιμες και εργοδικές στοχαστικές διεργασίες. Master Equation, Εξίσωση Langevin, Εξίσωση Fokker-Planck, Αλυσίδες Markov.

Κωδικός: DDI228
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 • Πραγματικά πειράματα και θεωρία συνόλων
 • Χώρος πιθανότητας και ορισμοί
 • Ιδιότητες Πιθανοτήτων
 • Δεσμευμένη Πιθανότητα
 • Ανεξαρτησία

 

 • Συνδιαστική Ανάλυση
 • Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές
 • Μέση τιμή Διακριτών Τυχαίων Μεταβλητών
 • Γεωμετρική Κατανομή
 • Διακριτά τυχαία διανύσματα
 • Ροπές Διακριτών Τυχαίων Μεταβλητών
 • Διωνυμική Κατανομή
 • Τυχαίος περίπατος - Random Walk (σε μια διάσταση)
 • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
 • Τύποι αλλαγής μεταβλητής
 • Μέση τιμή και ροπές συνεχών τυχαίων μεταβλητών
 • Στοχαστικές Διαδικασίες Markov

Βιλιοθήκες, Δήλωση τύπου μεταβλητών, επιτρεπόμενες πράξεις, στατικοί πίνακε, εντολές εισόδου, εξόδου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2130
Αρ. Προβολών :  13835

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -