ΖΩΝΤΑΝΑ ΟΠΤΙΚΑ (Live Visuals) (AVA740)

ΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ

Περιγραφή

ZΩΝΤΑΝΑ ΟΠΤΙΚΑ. (2 ώρες διάλεξη, 2 ώρες εργαστηριακό).

Γίνεται  αναφορά, με οπτικοακουστικά παραδείγματα στην εξέλιξη του Expanded/extended Cinema, της Mουσικής Oπτικοποίησης (music visualization) σε πραγματικό χρόνο (real time), της Ζωντανής Οπτικοακουστικής performance (A/V performance) και των Zωντανών Oπτικών σε πραγματικό χρόνο (live visuals, VJing, generative art, audio reactive visuals, electronica, club culture).

Αναλύονται τρόποι παραγωγής σχετικών καλλιτεχνικών έργων αλλά και εφαρμογών. Παράλληλα εξετάζονται εργαλεία παραγωγής τέτοιων έργων, όπως σχετικά λογισμικά (touch designer, vvvv, smode, open source κλπ.), κάμερες βάθους και σένσορες κίνησης, VR, ελεγκτές midi controllers, synthesizers, λογισμικά DAW, συσκευές ήχου κλπ. Εξετάζονται τρόποι παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου (εγκαταστάσεις, προβολές, χαρτογραφικές προβολές, performances, VJing κλπ.).

 Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και η δημιουργία καλλιτεχνικών έργων και εφαρμογών που βασίζονται στη διάδραση ήχου

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις