ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (5ο εξάμηνο)

Γενικές έννοιες ψηφιακών αντικειμένων: ψηφιακή αναπαράσταση, αναλυτική ή δομική αναπαράσταση της ψηφιακής πληροφορίας. Ορισμός και σημασία των ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαλειτουργικότητα ψηφιακών βιβλιοθηκών. Παραδείγματα ψηφιακών βιβλιοθηκών πολυμέσων, και εξέταση σημαντικών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μελέτη της οργάνωσης των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του National Science Digital Library. Μελέτη περίπτωσης μεγάλως ψηφιακών βιβλιοθηκών και κυρίως της Europeana. Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης τα ερωτήματα που τίθενται πριν δημιουργήσουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, σχεδιασμός και υλοποίηση της, εξέταση συνθηκών και επιχειρηματολογία, σχεδιασμός, το ξεκίνημα της προσπάθειας, παγίδες που πρέπει να αποφύγουμε, και πόροι που θα χρειαστούν, μελλοντικές τάσεις και πρόοδοι της έρευνας.

Το μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες έχει στόχο να καταλάβουν οι φοιτητές τι είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, πόσο και πότε είναι αναγκαία, τι περιεχόμενο μπορεί να περιέχει, τι δυνα

Περισσότερα  
Ώρες διδασκαλίας και σύνδεσμοι στο ΖΟΟΜ

Εργαστήριο ΨΒ, κάθε Τρίτη, 19:00-21:00

Meeting ID: 917 5632 6836 ή URL https://zoom.us/j/91756326836

 

Θεωρία ΨΒ, κάθε Πέμπτη, 18:00-21:00

Meeting ID: 979 8277 1112 ή URL https://zoom.us/j/97982771112

Ενότητες

Σ' αυτή την ενότητα δίνονται παραπομπές σε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) το οποίο χρησιμοποιείται για ΨΒ ανά τον κόσμο. Για τα εργαστήρια του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Omeka.

Διατίθεται ελεύθερα διαθέσιμο για εγκατάσταση στον Η/Υ σας. Εναλλακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο omeka.net και να χρησιμοποιήσετε μια προεγκατεστημένη έκδοσή του, δωρεάν.

Δημοφιλή λογισμικά ανοικτού κώδικα:

Omeka, https://en.wikipedia.org/wiki/Omeka

DSpace, https://en.wikipedia.org/wiki/DSpace

Greenstone, https://en.wikipedia.org/wiki/Greenstone_(software)

Koha, https://en.wikipedia.org/wiki/Koha_(software)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις