Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙΙ

ANDREADIS STEFANOS

Περιγραφή

Οι φοιτητές θα πρέπει να χειρίζονται με ευχέρεια τα block chords, όπως και τις συνδέσεις με παράλληλη κίνηση σε κλειστή θέση. Επίσης, θα πρέπει να εχουν επαρκή γνώση της ενορχήστρωσης και σημειογραφίας, ιδιαίτερα των πνευστών οργάνων που χρησιμοποιούνται στην τζαζ και να παρουσιάσουν μια πλήρη ενορχήστρωση με το προαναφερθέν υλικό.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις