Θεωρητικά της Τζαζ Ι

ANDREADIS STEFANOS

Περιγραφή
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να χειρίζονται με ευχέρεια όλους τους τύπους συγχορδιών, κλιμάκων και τρόπων που προκύπτουν από τον μείζονα τρόπο. Επίσης θα πρέπει να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις βασικές αρμονικές σχέσεις της τζαζ αρμονίας και του αυτοσχεδιασμού. Επιπλέον γίνεται αρμονική ανάλυση και μελέτη αυτοσχεδιασμού σε τζαζ κομμάτια (jazz standards).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις