Θεωρητικά της Τζαζ IV

ANDREADIS STEFANOS

Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο μάθημα ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να χειρίζονται με ευχέρεια όλες τις τεχνικές των Jazz voicings, με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές και να παρουσιάσουν μια πλήρη ενορχήστρωση με το προαναφερθέν υλικό.

Ενότητες

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η εβδομάδα:

Modern Jazz Voicing: Τεχνική block chord voicing με 'drop 2', drop 3'. Παραδείγματα.

2η εβδομάδα:

Modern Jazz Voicing: Τεχνική block chord voicing με 'drop 2-4', drop 3-4'. Παραδείγματα.

3η εβδομάδα:

'Five Part Soli Voicing΄', κλειστή θέση. Παραδείγματα.

4η εβδομάδα:

''Five Part Soli Voicing'', drop 2 , drop 3. Παραδείγματα.

5η εβδομάδα:

Συνδιασμός όλων των παραπάνω block chord voicing τεχνικών σε ένα τζαζ κομμάτι. Παράδειγμα-εργασία.

6η εβδομάδα:

5φωνα ακκόρντα τύπου ''Spreads''. 4φωνες συγχορδίες τύπου ''Spreads''.

7η εβδομάδα:

Συγχορδίες με τέταρτες (Voicing in Fourths), Πεντάφωνος σχηματισμός.

8η εβδομάδα:

Συγχορδίες με τέταρτες (Voicing in Fourths), Τετράφωνος και τρίφωνος σχηματισμός.

9η εβδομάδα:.

Συγχορδίες με τεχνική ''Voicing in Seconds'' (Clusters). Πεντάφωνος σχηματισμός.

10η εβδομάδα:.

Συγχορδίες με τεχνική ''Voicing in Seconds'' (Clusters). Τετράφωνος και τρίφωνος σχηματισμός.

11η εβδομάδα:

Συνδιασμός όλων των παραπάνω σύγχρονων τεχνικών συγχορδιών σε ένα τζαζ κομμάτι. Παράδειγμα-εργασία

12η εβδομάδα:

Διορθώσεις εργασιών, παραδείγματα.

13η εβδομάδα:

Αναφορά σε γράψιμο και σχηματισμό voicing των παραπάνω τεχνικών για μεσαίο και μεγαλύτερο σύνολο.

 

  1. ''Modern Jazz Voicings''.'Arranging for small and medium ensembles' (Ted Pease-Ken Pullig)

  2. ''Modern Jazz Voicings''.'Arranging for large ensembles' (Ted Pease-Ken Pullig)

  3. ''Jazz arranging and composing-A linear Jazz approach (Bill Dobbins)

  4. ''Real Book'' (Jazz Standards) vol. 1-2-3

  5. ''Bebop Bible'' (Les Wise)

Θα ασχοληθουμε με τις ασκήσεις εμπέδωσης των τεχνικών drop 2-double lead, drop2+4-douple lead, five and four part spread, five note soli voicings, που βρίσκονται στις σελίδες 37-40 του βιβλίου Modern Jazz Voicings (Ted Pease-Ken Pullig). Σύντομα θα ανέβει βίντεο διάλεξη με κάποια παραδείγματα επί των ασκήσεων αυτών.

To βίντεο εδώ....

https://drive.google.com/file/d/1VeiZ2z1yrgn72LzehdtPX7pgGwlycEdS/view?usp=sharing

Στο λινκ θα βρειτε το μάθημα σε βίντεο διάλεξη.

https://drive.google.com/file/d/1RDIMb4CSUP5t5FpukuHvASHBwu69MX5V/view?usp=sharing

Aκολουθει η ολοκλήρωση του κεφαλαίου 'Voicings in Forths'(4 part-3 part vocings).

https://drive.google.com/file/d/1v-o1KklxmoIVGUUS5xVUsuqImcsjewoW/view?usp=sharing

Με αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται η ύλη του μαθήματος. Στην συνέχεια θα δοθούν κομμάτια για την εργασία (ενορχήστρωση)

https://drive.google.com/file/d/14-UXRm8P4tOZc5_fHJipVfk44jI1vB3K/view?usp=sharing

Ημερολόγιο