Θεωρητικά της Τζαζ ΙΙ

ANDREADIS STEFANOS

Περιγραφή
  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να χειρίζονται με ευχέρεια όλους τους τύπους συγχορδιών, κλιμάκων και τρόπων (Ιδιαίτερα στην ελάσσονα σκάλα). Όλη η βασική γνώση του θεωρητικού και αρμονικού υλικού της τζαζ ολοκληρώνεται σε αυτό το επίπεδο. Ολες οι μουσικές φόρμες των κομματιών της τζαζ διδάσκονται, αναλύονται και κατανοούνται.

Ενότητες

1η εβδομάδα:

Συνοπτική αναφορά, παρουσίαση των βασικότερων κεφαλαίων της ύλης του μαθήματος 'Θεωρητικά της Τζαζ Ι', καθως αποτελεί προυπόθεση για την κατανόηση και εμπέδωση των επόμενων κεφαλαίων.

2η εβδομάδα:

Real melodic jazz minor (Τζαζ μελωδική ελάσσονα κλίμακα). Τρόποι, Συγχορδίες, επεκτάσεις.

3η εβδομάδα:

Εφαρμογές της κλίμακας Real melodic jazz minor. Παραδείγματα στην Αρμονία και στον Αυτοσχεδιασμό

4η εβδομάδα:

Έμφαση και αναλυτική παρουσίαση των τρόπων: Lydian Dominant, Altered, Locrian maj2 and sus7b9, ως βασικές κλίμακες στην τζαζ Αρμονία του Ελάσσονα τρόπου.

5η εβδομάδα:

II-V-I Σύνδεση συγχορδιών στον Ελάσσονα τρόπο. 3 note voicing/ 4 note voicing with guide notes.

6η εβδομάδα:

Ανάλυση των παραπάνω σε γνωστά τζαζ στάνταρντς.

7η εβδομάδα:

Αρμονική Ελάσσονα σκάλα, Ολοτονική συμμετρική σκάλα. Τρόποι, εφαρμογές στην Τζαζ Αρμονία.

8η εβδομάδα:

12 μετρη Minor Jazz Blues φόρμα. Εφαρμογές αυτοσχεδιασμού, Αντικαταστάσεις συγχορδιών.

9η εβδομάδα:.

12 μετρη Charlie Parker Jazz Blues Form ‘’Blues for Alice’’. Εφαρμογές αυτοσχεδιασμού, Αντικαταστάσεις συγχορδιών.

10η εβδομάδα:.

Επανάληψη όλων των διδαχθέντων μορφών σύνθεσης τζαζ κομματιών και από τα δύο εξάμηνα. (12 μετρες φορμες Blues, AA’BA, ABAC, AA’BA (Rhythm Changes)

11η εβδομάδα:

Aρμονική-Μελωδική ανάλυση στο κομμάτι του Μiles Davis (Blue in Green)

12η εβδομάδα:

Αρμονική-Μελωδική Ανάλυση σε γνωστά τζαζ σόλο.

13η εβδομάδα:

Αρμονική-Μελωδική Ανάλυση σto κομματi του Bill Evans (Time Remembered).

  1. ''Η θεωρία της Τζαζ'' (Σπ. Ραφτόπουλος-Μάρκος Αλεξίου)

  2. ''Jazz Harmony'' (Andy Jaffe)

  3. ''Jazz Theory'' (Mark Levine)

  4. ''Modern Jazz Voicings'' (Ted Pease-Ken Pullig)

  5. ''Real Book'' (Jazz Standards) vol. 1-2-3

  6. ''Bebop Bible'' (Les Wise)

https://drive.google.com/file/d/19RK-_65pGkULSS8ryKuM7HxOlMR1bB4u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FA9nMs2Pou-7ign_QW66ApZk0VcpByCb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1a891kHXVo0NnvatG-tOsrnWugz_1Yeny?usp=sharing

Στα παρακάτω link θα βρειτε υλικό (pdf, video lecture) για το κεφάλαιο Parker's Blues. Αναλύεται το κομμάτι ''Blues for Alice''.

https://drive.google.com/file/d/1dO4CnpGXJDYrZ9XpeqryvzDLI60RB0a0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19XaiZ_4q2Atvkh-ANv5iqnCVpg9Q1D4-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RpKM2nxsTrGPvQoJF5t3296E4C4Jab6f/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12yhCxnm9F_r8-rpD70e6-8hQkfS6O5Vo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uSafDNse9W0Xn8Upib0k3iCSfBJii6B2/view?usp=sharing

Περιγραφή, παρουσίαση και ανάλυση του γνωστού standard του victor Young.

Aπάντηση ερωτήσεων σχετικά με τις συγχορδίες Diminished Maj 7 ως (Ι) και Minor Maj 7 (ΙV) ως δάνειο.

https://drive.google.com/file/d/1b0a9NenuoVeG5WCNIyo05q-COy9YmGVo/view?usp=sharing

To 1959 ο δίσκος 'Kind of Blue' του Miles άλλαξε για πάντα την τζαζ αλλα και γενικότερα την σύγχρονη μουσική. Στην βιντεοδιάλεξη που ακολουθεί, παρουσιάζεται και αναλύεται ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του δίσκου Blue in Green.

https://drive.google.com/file/d/1oqQ_UNTiAhBi-q4b1iAAY40sVA3q1aXn/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=153W8ZidQd4&fbclid=IwAR1YdD9ENW59hU4WGgtbOW0zrTp6na_xP2EnTkeJrltGgR0tYkmKjw_xyHw

To 1962 o Bill Evans ηχογραφεί το κομμάτι ''Time remembered''. H συνέχεια και η εξέλιξη της τζαζ αρμονίας (modal)-Ελεύθερη τροπικότητα.

https://drive.google.com/file/d/1naCzEAXIaBG5Q7VUxUsm0KHOXi8eqxUz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1yk8RMylEY6a5rNhs5MIG1NKFhkgg_XWs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1YeGMvuoWzSfFL4vZQxD5gGXDug06mb-Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1x0UWp-IP8e2TQX0ZKj2UYK7WKXD8FB4M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Kn5e91GT1cjpP52PnUWn-G5A_Ver5jw8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mkh5s-p5yAZQl4k-0Yg5uY3fixeC4K3S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12zZz76JowaiDw4KC7OGjvD5lNWB2k-Eg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/11DB_og-EsACuDxEUEoeOsNUQQhL-AOwL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1o2ibRkhhfWuvtEmvbt6nz_MhReUg397M/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1la1zqK8S5B1_QPPddbyutDX2jzJfmhdU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sug6bIOZVEVKtJqVdSp8RLXuFYQo-G0F/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/12pHOrvp7wTgb0m1S0UtJI6rNJehImmuM/view?usp=sharing

 

Ημερολόγιο