Παιδαγωγική και Διδακτική Πιάνου ΙΙΙ

ΑΘΗΝΑ ΦΥΤΙΚΑ

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές της κατεύθυνσης πιάνου να
αποκτήσουν πρακτική και θεωρητική γνώση σε θέματα παιδαγωγικής του
πιάνου σε προχωρημένους μαθητές μέσα από διδασκαλία,
παρακολούθηση και μελέτη ειδικών θεμάτων.
Το θεωρητικό υπόβαθρο περιλαμβάνει θεματικές διαλέξεις που
αναφέρονται σε συγκεκριμένα ζητήματα διδασκαλίας προχωρημένου
ρεπερτορίου πιάνου σε εφήβους και ενήλικες όπως για παράδειγμα
τα ζητήματα διδασκαλίας στυλιστικής ερμηνείας.
Παράλληλα λόγω της πρακτικής εξάσκησης διδασκαλίας που κάνουν στα
πλαίσια του μαθήματος αποκτούν εφαρμοσμένη διδακτική εμπειρία, ενώ
ταυτόχρονα συγκρίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις μέσω της
παρακολουθήσεις μαθημάτων πιάνου σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις