Βιολογία (ΤΠ-1004)

GEORGIOS KARRIS

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στο αντικείμενο της Βιολογίας ή αλλιώς της μελέτης του φαινομένου της ζωής. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές έννοιες στη χημεία της ζωής, στη σημασία των ιδιοτήτων του νερού για την εμφάνιση και τη διατήρηση της ζωής, στη σημασία του άνθρακα για τη μοριακή ποικιλότητα της ζωής, καθώς και στην κυτταρική βιολογία με έμφαση στη δομή και λειτουργία των κυττάρων και των μεγάλων βιομορίων (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα και λίπη). Επιχειρείται επίσης η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές του μεταβολισμού και στην παραγωγή της χημικής ενέργειας μέσω της κυτταρικής αναπνοής όπως επίσης και της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημική (φωτοσύνθεση). Επιπλέον αναπτύσσονται οι έννοιες της γενετικής πληροφορίας και του γονιδίου καθώς και οι βασικοί κανόνες (νόμοι Μέντελ) που διέπουν το φαινόμενο της κληρονομικότητας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές κατηγορίες και είδη μικροοργανισμών καθώς και

Περισσότερα  

Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες στη χημεία της ζωής (Μέρος Α)

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες στη χημεία της ζωής (Μέρος Β)

Το νερό και η καταλληλότητα του υδάτινου περιβάλλοντος για τη ζωή (Μέρος Α)

Το νερό και η καταλληλότητα του υδάτινου περιβάλλοντος για τη ζωή (Μέρος Β)

O άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωής (Μέρος Α)

O άνθρακας και η μοριακή ποικιλότητα της ζωής (Μέρος Β)

Βιομόρια - Η περίπτωση των Πρωτεϊνών

Εισαγωγή στη δομή και λειτουργία των Βιομορίων - Η περίπτωση των Πρωτεϊνών

Η δομή και η λειτουργία των Νουκλεϊκών Οξέων

Η δομή και η λειτουργία των Υδατανθράκων

Η δομή και λειτουργία των Υδατανθράκων

Η δομή και λειτουργία των Λιπιδίων

Περίοδος εορτώναπό 24-12-2019 έως 30-12-2019
Περίοδος εορτώναπό 31-12-2019 έως 06-01-2020

Οι έννοιες της γενετικής πληροφορίας και του γονιδίου καθώς και οι βασικοί κανόνες (νόμοι Μέντελ) που διέπουν το φαινόμενο της κληρονομικότητας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων.

Οι έννοιες της γενετικής πληροφορίας και του γονιδίου καθώς και οι βασικοί κανόνες (νόμοι Μέντελ) που διέπουν το φαινόμενο της κληρονομικότητας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων - Μέρος Β

Ημερολόγιο