ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιγραφή

Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R – Κλειστότητα του R. Μιγαδικοί Αριθμοί. Ευκλείδειοι χώροι. Ακολουθίες. Μονοτονία – Φράγματα, Υπακολουθίες, Σύγκλιση. Αριθμητικές Σειρές. Κριτήρια Σύγκλισης, Απόλυτη και Σχετική Σύγκλιση, Τηλεσκοπικές Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Πράξεις, Όριο και Συνέχεια, Παράγωγος, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, Ακρότατα – Κυρτότητα, Θεώρημα Taylor, Σειρές Taylor – Δυναμοσειρές, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα, Εφαρμογές Ολοκληρωμάτων, Διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Είδη συναρτήσεων, Όριο και Συνέχεια, Κατευθυνόμενη – Μερική Παράγωγος, Ακρότατα – Δεσμευμένα Ακρότατα. Ολοκλήρωση, Διπλή ολοκλήρωση, Πολλαπλή ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές πολλαπλής ολοκλήρωσης, Θεωρία Fourier, FFT.

Κωδικός: DDI131
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Όριο και Συνέχεια, Μερική Παράγωγος, Μερική Παράγωγος Ανώτερης Τάξης, Ακρότατα Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών

Συνέχεια Συναρτήσεων, Μερικές Παράγωγοι Συναρτήσεων,  Ακρότατα Συναρτήσεων.

Παραδείγματα Επίλυσης Προβλημάτων, Συνέχεια Συναρτήσεων,  Μερικές Παράγωγοι Συναρτήσεων, Ακρότατα Συναρτήσεων.

Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές Πολλαπλής Ολοκλήρωσης.

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών.

Παραδείγματα Επίλυσης Προβλημάτων, Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, 

Αλλαγή Μεταβλητών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4017
Αρ. Προβολών :  12928

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις