ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περιγραφή

Βασικά Σύνολα. Πραγματικοί Αριθμοί – Αξιώματα του R – Κλειστότητα του R. Μιγαδικοί Αριθμοί. Ευκλείδειοι χώροι. Ακολουθίες. Μονοτονία – Φράγματα, Υπακολουθίες, Σύγκλιση. Αριθμητικές Σειρές. Κριτήρια Σύγκλισης, Απόλυτη και Σχετική Σύγκλιση, Τηλεσκοπικές Σειρές. Συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Πράξεις, Όριο και Συνέχεια, Παράγωγος, Βασικά Θεωρήματα Διαφορικού Λογισμού, Ακρότατα – Κυρτότητα, Θεώρημα Taylor, Σειρές Taylor – Δυναμοσειρές, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Συναρτήσεις Βήτα και Γάμμα, Εφαρμογές Ολοκληρωμάτων, Διαφορικές εξισώσεις. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Είδη συναρτήσεων, Όριο και Συνέχεια, Κατευθυνόμενη – Μερική Παράγωγος, Ακρότατα – Δεσμευμένα Ακρότατα. Ολοκλήρωση, Διπλή ολοκλήρωση, Πολλαπλή ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές πολλαπλής ολοκλήρωσης, Θεωρία Fourier, FFT.

Μαθήματα εξ' αποστάσεως:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91379043668?pwd=WHlYY2VZUnVpam00ZzdwVEU2QmZpQT09

Meeting ID: 913 7904 3668
Passcode: 775877

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, Όριο και Συνέχεια, Μερική Παράγωγος, Μερική Παράγωγος Ανώτερης Τάξης, Ακρότατα Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών

Συνέχεια Συναρτήσεων, Μερικές Παράγωγοι Συναρτήσεων,  Ακρότατα Συναρτήσεων.

Παραδείγματα Επίλυσης Προβλημάτων, Συνέχεια Συναρτήσεων,  Μερικές Παράγωγοι Συναρτήσεων, Ακρότατα Συναρτήσεων.

Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών, Εφαρμογές Πολλαπλής Ολοκλήρωσης.

Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, Αλλαγή Μεταβλητών.

Παραδείγματα Επίλυσης Προβλημάτων, Διπλή Ολοκλήρωση, Πολλαπλή Ολοκλήρωση, 

Αλλαγή Μεταβλητών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  24799
Αρ. Προβολών :  113809

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις