Γραφικά με Υπολογιστές

Φοίβος Μυλωνάς

Περιγραφή

Βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους. Τρόποι αναπαράστασης, παραγωγής και απεικόνισης τριδιάστατων δεδομένων. Μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Φωτισμός και χρωματισμός. Απεικόνιση υφής και εφαρμογές της. Αλγόριθμοι σκίασης αντικειμένων. Δομές δεδομένων και εφαρμογή στην επιτάχυνση απεικόνισης. Συστήματα σωματιδίων (particles). Βασικές αρχές κίνησης (animation). Αρχιτεκτονικές σύνθεσης γραφικών, προγραμματισμός επεξεργαστών γραφικών με χρήση vertex και pixel shaders. API γραφικών (DirectX και OpenGL). Προχωρημένες τεχνικές απεικόνισης σε προγραμματιζόμενους επεξεργαστές γραφικών.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες γραφικών με υπολογιστές και εφαρμογές τους.

Σχεδίαση Σχημάτων σε Ψηφιδωτά (Πλεγματικά), Γραφικά, Βασικές Έννοιες Σχεδίασης, Αλγόριθμοι Σχεδίασης Ευθύγραμμου Τμήματος

Ανάλυση φαινομένου ταύτισης - Παραδείγματα

Αλγόριθμος Σχεδίασης Κύκλου-Αλγόριθμος Σχεδίασης Έλλειψης

Γραμμές και Πολύγωνα: Εισαγωγή Αναπαράσταση 2D και 3D Χρωματισμός πολυγώνων

Αποκοπή (εισαγωγή) - Σημειακή Αποκοπή - Αποκοπή Ευθύγραμμων Τμημάτων (line clipping)-Αλγόριθμος Μέσου-Αλγόριθμος Cohen-Sutherland (2D)

Πολύγωνα και Αποκοπή, απλό παράδειγμα-Αποκοπή Πολύγωνου - Αλγόριθμος Sutherland-Hodgman (2D)-Αποκοπή σε 3D (CS, SH)-Αποκοπή κειμένου - Text Clipping

2Δ Μετασχηματισμοί (γενικά)-Γραμμικοί Μετασχηματισμοί-4 Απλοί Συσχετισμένοι Μετασχηματισμοί

Σύνθεση 2Δ Μετασχηματισμών-Ομογενείς Συντεταγμένες-Παραδείγματα Μετασχηματισμών

Εισαγωγικά στοιχεία- Προοπτική, Παράλληλη, Πλάγια -Υπολογισμός Παράλληλης Προβολής - Υπολογισμός Προοπτικής Προβολής - Παραδείγματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3444
Αρ. Προβολών :  19468

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις