ΠΜΣ - Ψηφιακή αφήγηση

SPYROS VERYKIOS

Περιγραφή

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα υβριδικό είδος τέχνης, που δομείται από ένα συνδυασμό στοιχείων, όπως οι εικόνες, ο ήχος και τα  βίντεο, τα οποία συγκροτούνται σε μια ενιαία μορφή στο πλαίσιο ενός αφηγηματικού μοντέλου. Ως διαδικασία συνδυάζει τις παραδοσιακές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης με τις τεχνολογίες και τα μέσα της ψηφιακής εποχής.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων  παρουσιάζονται  οι θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις  χρήσης των νέων μέσων. Αναλύονται οι δομικές και εννοιολογικές στρατηγικές της σκηνοθεσίας και του σεναρίου σε ένα φάσμα ψηφιακών πλατφορμών. Οι θεωρίες της αφηγηματικής μορφής, της οπτικής επικοινωνίας και του ήχου θα αποτελέσουν μέρος του μαθήματος με έμφαση στη λειτουργία της οπτικής φόρμας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν εργαλεία πολυμέσων για να παράγουν αφηγήσεις σε γραμμική ή σε μη γραμμική μορφή που θα μπορούν να διαμοιραστούν σε διαφορετικούς τύπους ψηφιακών συσκευών, να μεταφορτώθούν στο διαδίκτυο ή  και να παρουσιαστούν σε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις