Επεξεργασία - Σύνθεση Διδιάστατων Γραφικών (VIS333 )

THOMAS VALIANATOS

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει ψηφιακούς τρόπους ζωγραφικής και εικονογράφησης με την εφαρμογή της ψηφιακής ζωγραφικής, του ψηφιακού κολλάζ, της σύνθεσης εικονοστοιχείων.

Κατα τη διάρκεια του εξαμήνου διενεργούνται ασκήσεις πάνω στο χρωματισμό κόμικ, στο "photoshoping", στο σχεδιασμο και στη σχεδιοκίνηση 2d animation) με εργαλεία τα ανυσματικά γραφικά (vectors), στη ψηφιακή δημιουργία σουρεαλιστικών εικόνων με τη χρήση πινέλων και μασκών καθώς και στο σχεδιασμό, το χρωματισμό και την κίνηση χαρακτήρων και περιβαλλόντων.
Η τελική δεξιότητα στο χειρισμό ψηφιακών εικόνων καθώς και οι τεχνικές γνώσεις πάνω στη διδιάστατη εικόνα καθιστούν μια χρήσιμη και δημιουργική βάση για την εξέλιξη της πρόσληψης αλλά και της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων ως αυστηρώς προσωπικά εκφραστικά μέσα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις