ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ματθαίος Δαμίγος - Ελευθέριος Καλόγερος

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ημερολόγιο