Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΣΤ’ εξάμηνο)

MARIOS POULOS

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να δώσει μια σφαιρική και πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές σχετικά με
την ιστορικη διαδρομή, τα προβλήματα και τις αλλαγές που επέφερε στο έργο της πληροφόρησης η
εισαγωγή και χρήση υπολογιστικών συστημάτων στην υποστήριξη του έργου των βιβλιοθηκών. Στο
περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσεται, επίσης, η πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για την τρέχουσα
πραγματικότητα, αλλά και για τις διαφαινόμενες τάσεις στη διεθνή αγορά των αυτοματοποιημένων
συστημάτων, αλλά και των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας γενικότερα. Το περιεχόμενο του μαθήματος
ολοκληρώνει η αναλυτική προσέγγιση του τρόπου διαχείρισης τόσο της αυτοματοποίησης, όσο και της
αλλαγής ή διαφοροποίησης αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια πλήρη και σφαιρική εικόνα της τρέχουσας,
κάθε φορά, πραγματικότητας και των τάσεων στο χώρο των τεχνολογιών που υποστηρίζουν το έργο της
πληροφόρησης. Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να επιτρέψει στους μελλοντικούς επιστήμονες και
επ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις